Nieuwsbrief #20 : Zwemmen in buitenwater moet weer gewoon worden

In deze nieuwsbrief vermelden we een lezenswaardig artikel in huis-aan-huisblad Hart van Holland over de ontwikkelingen rondom zwemmen in de Zevenhuizerplas in de afgelopen 5 jaar.
Daarnaast nadere informatie over de zwemclinics en de zomerduik.

Ook nodigen we u uit om actief deel te nemen in de werkgroep.

Lees hier de webversie van nieuwsbrief #20 (5 juli 2021).