Motie: meer zwemwater in Rotterdam in Begroting 2020

In de begroting 2020 geeft het college van B & W van de Gemeente Rotterdam aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Totale begroting 2020 is ongeveer 3,5 miljard euro.

De vergaderingen zijn in november geweest. Het verheugt ons dat GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, 50+ en PvdA een motie hebben ingediend voor meer zwemwater in Rotterdam.

Want, zo lezen we in de motie, Rotterdam heeft veel open water maar te weinig zwemgelegenheid en het bieden van goede voorzieningen hoort bij een groeiende stad.

Dat vinden wij ook! En niet alleen op de warme dagen, zoals in de motie wordt gesteld.

De partijen verzoeken de gemeente:

> In toekomstige plannen voor de havenbekkens (Rijnhaven, Maashaven en
Merwevier-Haven) te bekijken waar zwemwater gerealiseerd zou kunnen worden
en daarvoor ruimte te reserveren in nog vast te stellen kaders;
> Actief met mogelijke initiatiefnemers in gesprek te gaan om het realiseren van meer zwemwater voor de Rotterdammers te bewerkstelligen;

Je begrijpt, aan dat laatste werken wij graag mee. We volgen deze motie met belangstelling.

Dit bericht is geplaatst in Plan . Bookmark de link .